Mini auriculares smartphone

FA-182MN

Mini auscultadores estéreo Hi-Fi

FA-183MB

Mini auscultadores estéreo Hi-Fi

X2-A

Mini auriculares con micrófono

X2-B

Mini auriculares con micrófono

X2-N

Mini auriculares con micrófono

X2-R

Mini auriculares con micrófono

X2-V

Mini auriculares con micrófono

X2-LOTE

Mini auriculares con micrófono

X4-N

Auscultadores in ear com microfone

X4-G

Auscultadores in ear com microfone

X4-D

Auscultadores in ear com microfone

FA-388M

Auscultadores com microfone.