Adaptadores audio

AA-140

Adaptador audio 2 RCA a jack 6'3 mm

AA-141

Adaptador audio 2 RCA a jack 6'3 mm

AA-143

Adaptador audio 2 RCA a jack 3'5 mm

AA-148

Adaptador audio jack 3'5 mm a 6'3 mm

AA-151

Adaptador 3'5 mm con rosca a 6'3 mm

AA-164

Adaptador audio jack 3'5 mm

AA-165

Adaptador audio jack 3'5 mm

AA-166

Adaptador audio jack 3'5 mm a 2'5 mm

AA-167

Adaptador audio jack 3'5 mm a 2'5 mm

AA-172

Adaptador audio jack 3'5 mm

AA-173

Adaptador audio jack 3'5 mm

AA-407

Adaptador audio jack 3'5 mm a 6'3 mm

AA-408

Adaptador audio jack 6'3 mm a RCA

AA-409

Adaptador audio jack 3'5 mm a RCA

AA-411

Adaptador audio RCA a jack 6'3 mm

AA-412

Adaptador audio jack 3'5 mm a 6'3 mm

AA-413

Adaptador audio RCA a jack 3'5 mm

AA-416

Adaptador audio jack 6'3 mm a 3'5 mm

AA-417

Adaptador audio jack 6'3 mm 3'5 mm

AA-430

Adaptador audio jack 6'3 mm

AA-453

Adaptador audio jack 6'3 mm a 3'5 mm

AA-456

Adaptador audio jack 3'5 mm a 6'3 mm

AA-460

Adaptador audio RCA

AA-460-2

Adaptador audio 2 RCA

AA-460-3

Adaptador audio 3 RCA

AA-461

Adaptador audio jack 3'5 mm a 2'5 mm

AA-462

Adaptador audio RCA

AA-463

Adaptador audio RCA